Hoe werkt den Urling

Dagelijks zijn er  vier begeleiders aanwezig op de Zorgboerderij den Urling.
De begeleiding is afgestemd op de zorgvraag en de mogelijkheden van de deelnemer; bijsommige deelnemers is aansturing in hun werk voldoende, andere krijgen één op één begeleiding.

    

Op de Zorgboerderij den Urling wordt competentiegericht gewerkt.
De deelnemers verrichten werkzaamheden op de boerderij die passend zijn bij hun individuele vaardigheden.
Iedere deelnemer heeft ergens een talent voor. Talenten zijn eigenschappen die niet aan te leren zijn maar ze zijn wel verder te ontwikkelen. De deelnemers op de zorgboerderij hebben ieder een talent voor het werken op de zorgboerderij. De taken van de deelnemer dienen dan ook aan te sluiten bij hun individuele behoefte en vaardigheden.

Hierbij wordt op Zorgboerderij den Urling uitgegaan van zes speerpunten;

  • Begeleiding sluit aan bij de hulpvraag van de deelnemer.
  • Begeleiding richt zich op wat goed gaat bij de deelnemer.
  • Begeleiding activeert de deelnemer
  • Het werk van de deelnemer is ontwikkelingsgericht.
  • Er wordt doelgericht en stapsgewijs begeleid.
  • Begeleiding gaat positief in op gewenst gedrag.